Asien Viking.

Hät kan man se lite bilder ifrån Thailand där vi träffade på Nepenthes Viking (numera N.Globosa) för första gången. Vi var de första att importera denna art till Europa. Fiskaren som först upptäckte dessa vackra Nepenthes kallade dem för N.Viking efter att han sett en vikingatida film. Kannornas form påminner en hel del om dessa skepp. Tyvärr så döptes dessa inte till N.Viking utan till Globosa istället, vilket är lite tråkigt.